гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка злополука на учащи

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховат се групово български и чуждестранни учащи и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши).
Застраховат се и децата и персоналът в детски градини и ясли.
Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.

Не се застраховат:
– малолетни лица или лица, поставени под пълно запрещение за риска “смърт вследствие злополука”;
– деца от детски градини и ясли за риска “ гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение”.

ЗАСТРАХОВАТЕЛН? ПОКР?Т?Я

Застрахователят носи отговорност за настъпили със Застрахования събития, съгласно избраното ниво на покритие.
Рисковете, включени в ОСНОВНО Н?ВО на покритие са:
– смърт вследствие злополука;
– трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
– временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
– медицински разноски вследствие злополука.
Рисковете, включени в РАЗШ?РЕНО Н?ВО на покритие са:
– смърт вследствие злополука;
– трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
– временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
– медицински разноски вследствие злополука;
– гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.

Рисковете, включени в ПЪЛНО Н?ВО на покритие са:
– смърт вследствие злополука;
– трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
– временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
– медицински разноски вследствие злополука;
– гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение;
– временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
– медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.

СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО ? КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката може да се сключи от родителите или учебното заведение.
Неразделна част от застрахователната полица е поименният списък на застрахованите лица.
Застрахователната полица се сключва за срок от 1 година. По изключение може да се сключи за по-малък срок, след съгласуване с Застрахователя.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти