гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка злополука на спортисти

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации.
По тези условия се застраховат и треньори и спорти съдии.
По условията на застраховка “Злополука на спортисти” не се застраховат длъжностни лица, лекари, рехабилитатори, технически, административен, организационен и обслужващ персонал в отбори, клубове, дружества, съюзи или федерации.

ПОКР?Т? Р?СКОВЕ

Основни рискове са:
смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;

ДОПЪЛН?ТЕЛН? Р?СКОВЕ СА:

смърт вследствие битова злополука;
трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
временна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренирови;
временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
медицински разноски и/или репатриране вследствие битова злополука;
дневни пари за болничен престой вследствие злополука, настъпила по време на състезание и тренировки.

?ЗКЛЮЧЕН? Р?СКОВЕ:

Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение или сума и не носи отговорност в следните случаи:
– при страдание от остеопороза;
– повреди или загуби, последица от обслужване от клуба, организацията или представители на семейството или домакинството на застрахования;
– спортуване по време на лекарска забрана;
– разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като радио, телевизор, приложение на козметични средства и процедури, услуги и лечение в санаториуми, минерални бани, хидроклиники и други подобни.

СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО ? КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката може да бъде сключена от Застрахования, спортни дружества или други заинтересовани лица.
Застраховката може да се сключи с индивидуални или групови полици.
Застраховката е в сила от деня, посочен за начало и действа до деня, посочен за край в индивидуалната или групова полица при условие, че е платена застрахователната премия.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти