гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка животни

За определяне на тарифата е необходима следната информация: вид на животните и желаното от клиента покритие от рискове.
За определяне на конкретната застрахователна премия е необходима информация за желаната от кандидата за застраховане застрахователна сума на глава.
При някои видове животни съществуват възрастови ограничения за сключване на застраховката на състезателни и чистокръвни коне и
кучета.
При застраховане на едри рогати и еднокопитни животни кандидатът за застраховане е длъжен да представи списък на предлаганите за застраховане животни с информация за име на животното, възраст и номер на ушната марка.
При застраховане на овце, кози и свине (само свине-майки, нерези и ремонт) се изисква списък с номерата на ушните марки на животните.
Кошери с пчели, птици, бройлери, подрастващи свине и свине за угояване се застраховат въз основа на техния брой в момента на сключване на застраховката или според наличната бройка в началото на текущия месец, без опис.
Застраховката се сключва след посещение от представител на Застрахователя, подлежащото на застраховане стопанство, целящо запознаване с условията за отглеждане на животните и с тяхното здравословно състояние.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти