гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка земеделски култури

Застраховката се сключва целогодишно, без ограничения и крайни срокове. Препоръчително е застрахователните суми на културите да не надвишават възприетите в различните компании максимални стойности. В противен случай застраховането се извършва с разрешение от Централно управление.

За определяне на тарифата и размера на отстъпките от застрахователната премия е необходима следната информация:
– Вид на културата.
– Местонахождение на културата (в землището на кое населено място се намират блоковете).
– Площ на културата.
– Желаното от клиента покритие от рискове.

При застраховане на неплододаващи трайни насаждения по Специални условия допълнително е необходима информация за месеца и годината, през които е засадено насаждението.

За определяне на конкретната застрахователна премия е необходима следната допълнителна информация:
– Желаната от кандидата за застраховане застрахователна сума на декар, респективно застрахователната сума на едно растение – при застраховане на неплододаващи трайни насаждения.
– Броят на растенията в насаждението – при застраховане на неплододаващи трайни насаждения.
Трябва да бъде извършен оглед от представител на Застрахователя, например:
– при застраховане на неплододаващи трайни насаждения, застраховане на рапица срещу риска „измръзване” и пр.
– при застраховани срещу риска „измръзване” неплододаващи
трайни насаждения се извършва оглед през есента, но не по-късно от 15 ноември.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти