гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Медицинска застраховка

Медицинска застраховка. Помощ при пътуване и пребиваване с осигурен асистанс

Застраховат се български гpаждани, както и чуждестранни граждани със статут на временно пребиваващи в Република България при пътуване и пребиваване извън географската територия на РБългария. Обект на застраховката могат да бъдат, също така, чуждестранни граждани, които краткосрочно пребивават в РБългария или преминават транзитно през нея, като за тях се предоставя покритие само за територията на Република България. За краткост на изложението по-долу те са наричани “чужденци”.
При сключване на застраховка кандидатът за застраховка или упълномощено от него лице е длъжен/о да представи пред застрахователя документ/копие от документ за самоличност на кандидата.

Териториален обхват

Териториалният обхват се избира от Застрахования измежду следните зони:
– Цял свят;
– Европа, Русия, Малта, Кипър;
– Съседни страни: Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Турция.
От териториалния обхват на застраховката са изключени Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования.
При застраховане на “чужденци”, застраховката е валидна само за територията на Република България.

Цел на пътуване

Застрахованият трябва да заяви пред застрахователя целта на пътуването, като избраната от него опция се отнася за всички пътувания през срока на застраховката. Опциите “работа”, “спорт”, “шофьори”, “студентска бригада” водят до увеличение размера на премията. Клиентът трябва да бъде уведомен, че укриването на това обстоятелство при сключване на застраховката, може да доведе впоследствие до отказване изплащането на обезщетение (възстановяване на изразходвани суми).
За цел на пътуване се избира една от следните възможности:
– “туризъм” – покриват се събития, които не са в резултат на: упражняване на труд през срока на полицата, свързан с излагане на опасност за здравето и телесната цялост на застрахования; участие през периода на валидност на полицата в професионални или аматьорски, организирани или индивидуални, спортни занимания, тренировки и състезания; упражняване през срока на полицата на професионален шофьорски труд;
– “работа” – покриват се и събития, които са настъпили по време на упражняване на физически и умствен труд (работа) през периода на валидност на полицата;
– “спорт” – покриват се и събития, които са настъпили по време на организирани спортни занимания, тренировки и състезания през периода на валидност на полицата;
– “шофьори” – покриват се и събития, които са настъпили по време на упражняване на професионален шофьорски труд през периода на валидност на полицата (за професионален водач на МПС за превоз на пътници или товари по определен маршрут);
– “студентска бригада” – покриват се и събития, които са настъпили по време на работа в студентска бригада през периода на валидност на полицата.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти