гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Страници

Често задавани въпроси

 • Застраховката Гражданска отговорност покрива ли счупено стъкло?
 • ?МА Л? ГРАТ?СЕН ПЕР?ОД ЗА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?
 • Как да си изчисля сумата по застраховка Гражданска Отговорност?
 • Трябва ли застрахователя да ми дава всеки път стикер при плащане на поредна вноска по застраховка Гражданска Отговорност?
 • Кога ще отпадне пасивното маркиране при сключване на застраховка?
 • Успяват ли камерите по пътищата да хванат нередовните автомобили без застраховка Гражданска Отговорност?
 • Къде мога да проверя валидността на застраховка Гражданска отговорност?
 • Колко по – рано може да се сключи застраховка Гражданска отговорност?
 • ?МА Л? ГРАТ?СЕН ПЕР?ОД ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ?
 • Може ли да сключа застраховка Гражданска отговорност за един месец?
 • Може ли да не пращам застраховка Гражданска отговорност?
 • Защо е задължителна застраховка Гражданска Отговорност?
 • Покрива ли застраховка Гражданска Отговорност щети нанесени на водача на застрахованото МПС?
 • Забравил съм да си платя вноската по застраховката Гражданска Отговорност. От падежа са минали 20 дена, мога ли да си платя вноската или трябва да сключа нова застраховка?
 • Покрива ли застраховката гражданска отговорност щети на водача на автомобила ?
 • ?МА Л? ЗАДЪЛЖЕН?Е ДА СЕ ЛЕПЯТ СТ?КЕР?ТЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?
 • Къде е най ниската цена на застраховка Гражданска Отговорност?
 • До края на годината ли важи застраховката Гражданска Отговорност ?
 • Задължителна ли е застраховка Автокаско ?
 • Съществува ли обезпечителен фонд свързан със застраховката Гражданска Отговорност?
 • Във връзка със сключването на застраховка Гражданска Отговорност, налага ли се автомобила да се маркира и колко струва маркировката?
 • Задължителна ли е гражданската застраховка 2011 година?
 • Покрива ли застраховката гражданска отговорност щети на водача на автомобила ?
 • ?МА Л? ЗАДЪЛЖЕН?Е ДА СЕ ЛЕПЯТ СТ?КЕР?ТЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?
 • Къде е най ниската цена на застраховка Гражданска Отговорност?
 • До края на годината ли важи застраховката Гражданска Отговорност ?
 • Задължителна ли е застраховка Автокаско ?
 • Съществува ли обезпечителен фонд свързан със застраховката Гражданска Отговорност?
 • Във връзка със сключването на застраховка Гражданска Отговорност, налага ли се автомобила да се маркира и колко струва маркировката?
 • Задължителна ли е гражданската застраховка 2011 година?
 • Вярно ли е, че не само Гражданската отговорност се издава електронно ?
 • Може ли да си сключа Гражданска отговорност на 4 вноски със Зелена карта ?
 • Къде е най-евтино да си сключа Гражданска отговорност?
 • Какво трябва да направя,като автомобила ми има щети от градушка и имам Автокаско ?
 • Задължителна ли е застраховката на местата при гражданска отговорност?
 • Къде мога да намеря общите условия на застраховката Гражданска Отговорност?
 • Каква е цената на Автоасистънс към застраховка Каско?
 • Мога ли да сключа застраховка Гражданска Отговорност за два месеца?
 • Ако ме удари автомобил на който водача не притежава застраховка Гражданска Отговорност как трябва да постъпя и от кого мога да получа обезщетение?
 • Как да проверя дали ми е валидна застраховката Гражданска Отговорност?
 • Какъв е размера на обичайните суми по обезщетения при катастрофа и смърт на трето лице по застраховка Гражданска Отговорност ?
 • ОТПАДНА Л? ЗАДЪЛЖЕН?ЕТО ЗА МАРК?РАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКА АВТО КАСКО? ? НАЛАГА Л? СЕ МАРК?РАНЕ НА АВТОМОБ?ЛА ПО ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?
 • Какво e „Регресен иск” и при какви условия се предявява?
 • ?МАМ Л? ПРАВО НА ?ЗБОР ПР? ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ ? „КАСКО“ ЗА Л?З?НГОВ АВТОМОБ?Л?
 • Какво да правим при сблъсък с кола с чужда регистрация в България?
 • В кои случаи не се изплаща застраховка „Живот“?
 • Какви документи се изискват за да се сключи застраховка Гражданска Отговорност?
 • Мога ли да сключа застраховка Гражданска Отговорност за повече от една година?
 • Сключил съм застраховка Гражданска Отговорност на разсрочено плащане, но стикера ми го продупчиха до края на валидноста на застраховката. Мога ли да не си плащам другите вноски?
 • ?МА Л? ЕД?ННА ?НФОРМАЦ?ОННА С?СТЕМА МЕЖДУ ЗАСТРАХОВАТЕЛН?ТЕ КОМПАН?? НА ЩЕТ? ПО ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО?
 • ?МАТ Л? ПРАВО ДА МЕ ГЛОБЯВАТ ОТ КАТ ЗА ТОВА, ЧЕ СЪМ НЯМАЛ ВАЛ?ДНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, ЗАЩОТО КВ?ТАНЦ?ЯТА ЗА ВТОРА ВНОСКА М? Я НЯМА?
 • ?ЗГУБ?Х С? ПОЛ?ЦАТА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, КАКВО ДА НАПРАВЯ ?
 • Вярно ли е, че ако съм шофьор с много нарушения, цената на Гражданската отговорност ще е по-висока за мен?
 • Мога ли да сключа Гражданска отговорност на вноски?
 • Трябва ли да сключа Гражданска отговорност, ако колата ми е в гаража и не я ползвам ?
 • Може ли да се застрахова имущество, придобито след сключването на полицата?
 • Какво е регрес?
 • Какви са сроковете за завеждане на щети по застраховка „Автокаско”?
 • Каква е разликата между застраховки „Автокаско” и „Гражданска отговорност”?
 • Какъв е срокът, в който трябва да се уведоми застрахователя, за извършена кражба на МПС?
 • Кога се сключва застраховка Гражданска Отговорност?
 • Мога ли все още да сключа застраховка Гражданска Отговорност на разсрочено плащане?
 • Какъв е размера на глобите по застраховка Гражданска Отговорност?
 • Къде мога да намеря общи условия по задължителна застраховка гражданска отговорност?
 • Дължи ли се обезщетение на лицата във автомобила на виновния водач при ПТП по застраховка Гражданска Отговорност?
 • Кои автомобили са обект на сключване на застраховка Гражданска Отговорност?
 • Кой има право на иск за обезщетение при ПТП?
 • ?МАМ АКТ?ВНА ЗАСТРАХОВКА НА ДВ?Ж?МО ?МУЩЕСТВО, НО СЕ НАЛАГА СМЯНА НА АДРЕСА НА СЪХРАНЕН?Е НА СТОКАТА, ТОВА ОКАЗВА Л? ВЛ?ЯН?Е ВЪРХУ ЗАСТРАХОВКАТА ?
 • Какво представлява животозастраховането?
 • При сключена застраховка „Каско” на разсрочено плащане на премията и настъпване на щета, необходимо ли е премията да е изцяло платена, за да се изплати обезщетение?
 • ?МАМ ВАЛ?ДНА ПОЛ?ЦА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ? УЧАСТВАХ В ПТП, В КОЕТО АЗ СЪМ В?НОВЕН. МОГА ДА ПОЛУЧА ОБЕЗЩЕТЕН?Е?
 • Задължителна ли е застраховката на местата при Гражданска Отговорност?
 • В коя компания да сключа застраховка Гражданска Отговорност със подарък от нея?
 • Мога ли да си направя застраховка срещу наводнение от съседи?
 • МОГА Л? ДА С? НАПРАВЯ ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБ?Л РЕГ?СТР?РАН В ?СПАН?Я?
 • Може ли КАТ да ми съставят акт ако управлявам автомобила си без сключена застраховката Гражданската Отговорност?
 • Мога ли да сключа застраховка Гражданска Отговорност за един месец на автомобила ми?
 • ?МА Л? ОБЕЗПЕЧ?ТЕЛЕН ФОНД ЗА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ ?
 • Какво се подразбира под термина застрахователно събитие?
 • От къде мога да си закупя Двустранен протокол за ПТП по Гражданска отговорност?
 • Мога ли да прекратя застраховката си Гражданска отговорност защото бракувах автомобила си?
 • Как да проверя дали ми е валидна Гражданската отговорност?
 • Задължителна ли е застраховка Гражданската отговорност за 2011 година?
 • Как най-лесно можем да премахнем винетката или стикера си по Гражданска отговорност от предното стъкло?
 • Мога ли да сключа “Гражданска Отговорност“ и в коя компания предлагат подаръци /бонуси/?
 • Колко печелят застрахователните брокери?
 • Какъв е този данък върху всяка полица “Гражданска Отговорност”, което го измислиха тази година? Длъжен ли съм да я платя при положение че застраховката ми е на вноски а е сключена 2010г?
 • ?МА Л? ЕД?ННА ?НФОРМАЦ?ОННА С?СТЕМА НА ЩЕТ? ПО АВТОКАСКО ? ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?
 • Кой може да ми направи застраховка “Гражданска Отговорност” със задна дата?
 • Какво трябва да е местоположението на стикерите на предно стъкло на колата –преглед,”Гражданска Отговорност“ и винетка?
 • Мога ли да сключа застраховка “Гражданска Отговорност“ на автомобил с десен волан?
 • Къде мога да намеря публикувани общите условия по застраховка “Гражданска Отговорност“?
 • Кои рискове са изключени в застраховка Гражданска отговорност?
 • При наследяване прекратява ли се полицата „Гражданска отговорност?
 • Мога ли да сключа застраховка „Гражданска отговорност” на автомобил с американска регистрация?
 • Моята застраховка „Гражданска отговорност” важи ли за страните от Европейският съюз?
 • Покрива ли застраховката „Гражданска отговорност” скъсани гуми от дупки на моят автомобил?
 • Мога ли да си сключа Гражданска отговорност на три вноски ?
 • Какво трябва да направя, ако си изгубя полицата Гражданска отговорност ?
 • При какви условия можем да попълним двустранен протокол при ПТП?
 • ?мАМ ПОЛ?ЦА „ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ? М? СЕ НАЛАГА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБ?НА. КАКВО Е НЕОБХОД?МО ДА НАПРАВЯ?
 • Защо да си правя Гражданска отговорност Online?
 • ?МА Л? ГРАТ?СЕН ПЕР?ОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОЛ?ЦА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?
 • Автомобила ми беше ударен от друго МПС. Отидох до застрахователят по застраховка “Гражданска Отговорност“ на водача на виновното МПС. От там ми направиха оглед и ми казаха че ще ми бъде платено по “експерта оценка“. Въпроса ми е дали не мога да предоставя фактура за ремонта, която да ми бъде одобрена и платена?
 • Мога ли да сключа застраховка “Гражданска Отговорност“ за един месец, защото смятам да си продам автомобила и не ми се плаща излишно?
 • Моята застраховка “Гражданска Отговорност“ е на разсрочено плащане, забравил съм да си платя третата вноска, като са изминали 7 дни от падежа. Мога ли да си внеса вноската или застраховката ми вече е прекратена?
 • Покрива ли застраховка “Гражданска Отговорност” пожар на моят автомобил?
 • Ако ударят моя автомобил или аз ударя друг автомобил, може ли да се попълни Двустранен Протокол за ПТП без да се обадя на КАТ. Двустранният протокол признава ле се от застрахователя по застраховка “Гражданска Отговорност” ?
 • ?МА Л? ЗНАЧЕН?Е В КОЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАН?Я ЩЕ С? СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ?
 • Покрива ли застраховката “Гражданска Отговорност” телесни увреждания на лицата във застрахованото МПС при ПТП?
 • Какви документи се подават за да се сключи застраховка “Гражданска Отговорност”?
 • Задължителна ли е застраховката на местата при “ Гражданска Отговорност” ?
 • Промяна на собствеността на застраховка Гражданска отговорност
 • Какъв е размерът на глобата за липса на Гражданска отговорност?
 • ?МАМЕ Л? ПРАВО НА ?СК ЗА ОБЕЗЩЕТЕН?ЯТА ПО ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПР? ПТП?
 • Задължителен ли е данъка по Гражданска отговорност на МПС?

 • Новини

 • Заради ниския обхват по Гражданска отговорност може да плащаме по-висока Зелена карта
 • Прогнозира се поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“ с 20 % до година
 • Глоба от 2000 евро за водачи без Гражданска отговорност в чужбина
 • Над 90 водача хванати за седмица да управляват МПС без Гражданска отговорност
 • Младите шофьори с най – високи застраховки Гражданска отговорност.
 • Новите цени на Гражданската отговорност с до 10% по – високи
 • Автомобилите с десен волан с по – скъпи застраховки
 • Новите лимити на застраховка Гражданска отговорност вдигат цената й.
 • Драстични мерки за автомобили без Гражданска отговорност във Великобритания
 • КАТ ЗАПОЧВА ДВЕ АКЦ?? ОТ 18 МАРТ
 • 600 000 автомобила у нас без сключена полица Гражданска отговорност.
 • По 30 водачи на час без Гражданска отговорност показват камерите на КАТ
 • Очаква се поскъпване на застраховките в световен мащаб
 • Обезщетенията по Гражданска отговорност са на стойност 201 млн. лв.
 • Първите камери, които следят за валидна застраховка Гражданска отговорност са вече монтирани
 • Какви документи трябва да получа при сключване на застраховка Гражданска отговорност?
 • Застрахователите обсъждат възможност за задължителна имуществена застраховка
 • Общото застраховане бележи спад от 1,3% до ноември 2011г
 • Проверките на КАТ за валидна Гражданска отговорност продължават
 • Сертификат Зелена Карта
 • Промени в Кодекса за застраховането от юни 2012г.
 • Валидна гражданска отговорност без двустранни протоколи
 • Как се определя цената на застраховка Гражданска отговорност.
 • Стикер на Гражданска отговорност
 • Валидност на полица Гражданска отговорност при продажба на автомобил.
 • Необходими документи за сключване на застраховка Гражданска отговорност.
 • 22 водача са хванати да карат без Гражданска отговорност в област Търговище
 • Полицата Гражданска отговорност отново ще поскъпне
 • Освен за превишена скорост камерите ще следят и за Гражданска отговорност
 • Цената на Гражданската отговорност е скочила през ноември
 • Шофьорите без ПТП плащат по – евтини застраховки Гражданска отговорност едва през 2013г.
 • ОЗК обявиха коледна промоция за Медицинска застраховка за чужденци в България
 • Промоцията по Гражданска отговорност в „Бул инс” продължи само седмица
 • Тарифите на застраховка Гражданска отговорност за 2012г се променят всеки ден
 • „Затишие пред буря” ли е тазгодишната кампания на Гражданска отговорност
 • Внимавайте от къде си купувате застраховка „Гражданска отговорност”
 • Предложения за „Гражданска отговорност” и по мобилните телефони
 • Българинът се отказва все повече от „Каско”
 • Приходите по Гражданска отговорност се увеличават, а на Автокаско се намаляват рязко
 • “Застраховател на годината 2011г”
 • Коледните намаления по застраховките започнаха
 • Кампанията на застраховка Гражданска отговорност започна
 • С 20% по високи приходи от данък върху застраховките за 2012г.
 • Задължителната Гражданска отговорност поскъпва
 • Гражданската отговорност с час е вече факт
 • По – скъпа застраховка заради зимни губи
 • „Уника” не предвижда увеличаване на цените по застраховките си
 • Купете си днес полица за догодина
 • Гражданската отговорност се вдига с до 10%
 • Поскъпване на застраховка ”Гражданска отговорност” от 2005г. с 117%.
 • Водачи без ПТП с 10% по – ниска Гражданска отговорност
 • Шофьорските талони се премахват от догодина
 • Без отстъпки по застраховка „Гражданска отговорност” в предстоящата кампания
 • Увеличението на Гражданска отговорност увеличи приходите на застрахователите
 • Злоупотребите със задължителната застраховка Гражданска отговорност продължават
 • В началото на 2012г. ново увеличение на полицата Гражданска отговорност
 • Плащаме Гражданска отговорност разсрочено
 • Полицата Гражданска отговорност няма да поскъпва
 • Гърция е с най-нисък обхват по Гражданска отговорност
 • КАТ ще проверява за валидна полица „Гражданска отговорност“
 • Приходите по полица Гражданска отговорност надхвърлят 234 млн.лв.
 • Очаква се ново поскъпване на Гражданската отговорност до края на годината
 • Над 60 000 са вече издадените електронни полици Гражданска отговорност
 • Методиката за неимуществени вреди по задължителната полица Гражданска отговорност
 • Бонус- малус системата ще се приема през декември
 • Средната цена на Гражданската отговорност към Евроинс скача с над 20 % за година
 • Всеки български гражданин има задължения по обслужването на Гражданската отговорност
 • Без стикери по Гражданска отговорност
 • Еднократното плащане на Гражданската отговорност може и да отпадне
 • У нас голяма част от сервизите не покриват щети по Гражданска отговорност
 • Скъпата Гражданска отговорност увеличи приходите на застрахователите
 • Гражданската отговорност ще се издава само и единствено по електронен път
 • Полицейски коли с камери следят за Гражданска отговорност
 • По всичко личи, че разсроченото плащане по „Гражданска отговорност“ ще се запази
 • С 5 % се е увеличил обхвата по полица Гражданска отговорност
 • Очакваните ползи и ефекти от електронните полици Гражданска отговорност
 • Хората все по-малко застраховат домовете си
 • Задължителна полица и за кораби
 • Средната за пазара бруто квота на щетимост по Гражданска отговорност расте
 • Пазарът на Гражданска отговорност се променя
 • Гражданската отговорност да се плаща еднократно се прие от Министерския съвет
 • Гражданската отговорност на хартиен носител изчезва на 18 юли
 • Висок е процента на недвижещите се автомобили без Гражданска отговорност, отколкото на тези по пътя
 • ?МАТЕ АВТОМОБ?Л, НО НЯМАТЕ СКЛЮЧЕНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
 • Електронните полици Гражданска отговорност са вече факт
 • От месец септември от КАТ ще могат да проверяват за Гражданска отговорност чрез SMS
 • С въвеждането на електронната полица Гражданска отговорност ще прекъснат измамите по нея
 • Шофьор използва два gsm-a едновременно, докато кара без Гражданска отговорност
 • За последния месец се увеличи обхватът на Гражданската отговорност
 • Най- рано есента ще влязат в сила промените в Кодекса за застраховане по Гражданска отговорност
 • Рисковите водачи в Германия заплащат по 2000 евро за Гражданска отговорност
 • Възможно е полицата Гражданска отговорност да стане кредитен продукт
 • При акция „Мотоциклетистите” – има хванати и без Гражданска отговорност
 • Гражданската отговорност ще влиза в сила в деня и часа на нейното сключване
 • Гражданска отговорност ще плащаме накуп
 • Писмата от Гаранционния фонд стресираха хората и фирмите
 • Застрахователи предлагат Гражданската отговорност да е за шофьора, а не за автомобила
 • 300 000 автомобила в България са без Гражданска отговорност
 • 102 водача глобени по празниците в област Хасково
 • Вследствие на акцията по Гражданска отговорност-499 хванати

 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти