гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Застраховка отговорност на превозвача на товари по шосе

Застраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе се базира изцяло на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) и има за цел да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач в изпълнение на задължението му да превози товарите от една
географска точка до друга.
Конвенцията се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й се намират в две различни държави, т.е. изключва вътрешните превози.

Обхват на застраховката

Застраховат се превозвачи, транспортиращи товари в Европа (внос, износ). Когато се застрахова отговорността на превозвача по вътрешни превози в България, приложими са и Специалните условия за застраховката на територията на Република България, базирани на Закона за автомобилните превози.
Не може да се застрахова отговорността на превозвачи, извършващи превози на товари с МПС с товароносимост до 3,5 т., както и извършващи превози за собствена сметка.
Превозните средства, които се застраховат са закрити товарни автомобили, влекачи, ремаркета или полуремаркета, образуващи по между си композиция.

Застраховката Отговорност на превозвача няма действие при превоз на следните стоки:

– живи животни
– димяща азотна киселина, натриева селитра, калиев нитрат, сярна киселина, пикринова киселина, коноп, ленени отпадъци, петрол, етерични масла, етер, нафта, фосфор, калциев карбид, пиротехнически продукти, както и всички видове химически взривни и силно отровни вещества.
– Банкноти, монети, благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, скъпоценни предмети, бонове, чекове, акции, нотариални актове, полици, ценни книжа, картини, бижута, произведения на изкуството, пощенски марки и др.гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти