гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Спестовна застраховка живот

Застраховката се сключва за върху живота на здрави лица на възраст от 14 до 72 ненавършени години към датата на сключване на застраховката, като при изтичане на застраховката максималната възраст на застрахованото лице не трябва да надвишава 75 години. Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение, съставено по образец на застрахователя. То се попълва, подписва и подава от кандидата за застраховане. Спестовната застраховка живот се сключва за срок до 30 години, като срокът се избира така, че при изтичането му застрахованият, върху чийто живот се сключва застраховката, да не превишава пределната възраст, определена от застрахователя в съответната тарифа.

Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от възрастта на застрахования, избраната тарифа, застрахователната сума, срока на застраховката и други фактори, имащи значение за риска. При смърт на застрахованото лице през срока на застраховката застрахователят се задължава да изплати договорената застрахователна сума в пълен размер плюс реализирана допълнителна доходност. При доживяване срока на застраховката от застрахованото лице застрахователят изплаща договорената застрахователна сума в пълен размер плюс реализираната допълнителна доходност.


Може би ще ви е полезно и:

 • Автомобилите с десен волан с по – скъпи застраховки
 • Каква е събираемостта на глобите от нарушения за 2010 г.
 • Без „Гражданска отговорност”? Санкции още от пътя!
 • Специално отношение по Гражданска отговорност от органите на Охранителна полиция
 • Брокери отказват застраховки
 • Очаква се ново поскъпване на Гражданската отговорност до края на годината
 • Застраховката Гражданска отговорност вече скочи нагоре
 • В България застраховка Живот ще става все по-популярна
 • Над 45 % от активното презастраховане в България е по автомобилни полици
 • Глоба от 400 лева, ако нямате валидна полица Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти