гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Кога се прекратява полицата Гражданска отговорност ?

Полицата Гражданска отговорност може да се прекрати в случай на унищожаване на автомобила, бракуване, снемане от отчет или друга причина вследствие на която автомобила не може да бъде използвано през периода на валидност на Гражданската отговорност.
Застрахования е длъжен да предостави на Застрахователя съответните документи, удостоверяващи наличието на основанието за прекратяването на Гражданската отговорност, като документ за бракуване на автомобила, за спиране от движение и/или снемане от отчет в КАТ и др.
Застрахователната премия може да се върне само с разрешение на ?зпълнителния директор от съответната компания и при условие, че няма настъпило застрахователно събитие преди датата на прекратяване на полицата Гражданска отговорност. Същото трябва да бъде доказано с документи от съответните компетентни органи. След полученото разрешение може да се възвърне определена премия, в зависимост от оставащите месеци по полица Гражданска отговорност.


Може би ще ви е полезно и:

 • Обхватът на Гражданската отговорност в България и Европа
 • Гърция е с най-нисък обхват по Гражданска отговорност
 • „Гражданска отговорност” и Гаранционният фонд
 • В област Добрич спират автомобили от движение без Гражданска отговорност
 • Вид данък ли е „Гражданската отговорност”
 • Увеличението на Гражданска отговорност увеличи приходите на застрахователите
 • На съд за не платена гражданска отговорнност
 • Забрана на бонуси по застраховка Гражданска отговорност
 • Печеливша ли е застраховката „Гражданска отговорност”
 • Кампанията на застраховка Гражданска отговорност започна
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти