гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Гражданската отговорност не е само един лист хартия

В момента всеки пети автомобил у нас няма Гражданска отговорност, която е задължителна, което е проява на нехайство и криворазбрана спестовност, не само нарушение на правилата.
За всеки водач, трябва де е ясно, че Гражданската отговорност не е къс хартия, която дава възможност да се движи безпроблемно на пътя. Целта е застрахователите да носят риска от шофирането и от причиняването на различни по тежест материални или нематериални щети върху други участници на пътя. Плаща се за отговорността на гражданите, т.е. за евентуална щета, която може да се причини на друг автомобил или на здравето и живота на друг човек.
Успешното прилагане на комплекса от промени ще доведе до по- точно и прозрачно ценообразуване, ще увеличи обхвата на Гражданската отговорност, ще подобри финансовото представяне и стабилност на застрахователните компании.


Може би ще ви е полезно и:

 • ?МУЩЕСТВЕН?ТЕ ПОЛ?Ц? СЕ ОСКЪПЯВАТ ПР? ЗАЩ?ТА ОТ ТРУС
 • Какви са глобите без задължителна застраховка Гражданска отговорност?
 • ?ЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ ОТ ?НФОРМАЦ?ОНН? С?СТЕМ?
 • Хората все по-малко застраховат домовете си
 • Новите лимити на застраховка Гражданска отговорност вдигат цената й.
 • Как да направите справка за валидна полица “Гражданска отговорност”?
 • С въвеждането на електронната полица Гражданска отговорност ще прекъснат измамите по нея
 • Животозастраховането през 2011 г.
 • ?ЗМАМ? С ПОЛ?Ц? ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ В ?СПАН?Я
 • Обмисля се и премахването на стикера по Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти