гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Над 45 % от активното презастраховане в България е по автомобилни полици

От Комисията по финансов надзор съобщиха, че има спад с 6.4% на годишна база от Брутния премиен приход за периода януари-септември 2010г. или това са 971 515 лв. С 4.3% пък в сравнение с миналата година е намалял общия брутен премиен приход. За първите девет месеца на тази година той е 1 146 712 000 лв.
От общото застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки “Автокаско” и “Гражданска отговорност”, съответно Автокаското с 38.4%, а Гражданската отговорност с 33.1%-общо 71.5% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голям дял с 46.1% по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки “Автокаско” и “Гражднаска отговорност”.На следващо място е “?мущественото застраховане”( „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) съответно с 32.8%.
Претенциите по общо застраховане са в размер на 550 407 000 лв., като нарастват с 0.2% на годишна база.
С 5.4 % на годишна база нараства и сумата на активите на застрахователите и възлиза на 2 840 324 хил. лв., като 63.5 % са на застрахователите по общо застраховане.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1.1 % на годишна база и достига 1 002 292 000 лв., в т. ч. 551 597 000 лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4.9 % на годишна база и достига 1 274 484 000 лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от -12 777 000 лв. към края на септември 2010 г. при 10 178 000 лв. към края на септември 2009 г., съответно финансов резултат от 9 933 000 лв. към края на септември 2010 г. при 28 596 000 лв. за същия период на 2009 г.


Може би ще ви е полезно и:

 • Селскостопанско застраховане
 • Над 90 водача хванати за седмица да управляват МПС без Гражданска отговорност
 • Защо е задължителна ГО?
 • В Европа и скоро в България очакваме единната бонус-малус система по Гражданска отговорност
 • Ще поскъпне ли цената на задължителната застраховка Гражданска отговорност ?
 • Глобите за шофьори без Гражданска отговорност
 • Наблюдава се излизане на българската икономика от кризата, както и възстановяването на застраховането у нас
 • Неработещите от началото на годината камери ще бъдат включени от 1 април
 • Гърция е с най-нисък обхват по Гражданска отговорност
 • Животозастраховането с ръст над девет процента
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти