гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Спестовна застраховка живот

Застраховката се сключва за върху живота на здрави лица на възраст от 14 до 72 ненавършени години към датата на сключване на застраховката, като при изтичане на застраховката максималната възраст на застрахованото лице не трябва да надвишава 75 години. Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение, съставено по образец на застрахователя. То се попълва, подписва и подава от кандидата за застраховане. Спестовната застраховка живот се сключва за срок до 30 години, като срокът се избира така, че при изтичането му застрахованият, върху чийто живот се сключва застраховката, да не превишава пределната възраст, определена от застрахователя в съответната тарифа.

Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от възрастта на застрахования, избраната тарифа, застрахователната сума, срока на застраховката и други фактори, имащи значение за риска. При смърт на застрахованото лице през срока на застраховката застрахователят се задължава да изплати договорената застрахователна сума в пълен размер плюс реализирана допълнителна доходност. При доживяване срока на застраховката от застрахованото лице застрахователят изплаща договорената застрахователна сума в пълен размер плюс реализираната допълнителна доходност.


Може би ще ви е полезно и:

 • Приходите по Гражданска отговорност се увеличават, а на Автокаско се намаляват рязко
 • Все по-малко полици Гражданска отговорност се сключват и все повече се плаща разсрочено
 • Еднократното плащане на Гражданската отговорност може и да отпадне
 • Отново за поскъпването на „Гражданска отговорност”
 • Във Великобритания Ви вдигат колата от двора, ако няма Гражданска отговорност
 • Глоба от 400 лева, ако нямате валидна полица Гражданска отговорност
 • Разкрита е схема за измами със застраховка „Гражданска отговорност”
 • Повишаването на цената по Гражданска отговорност доведе до спад при Автокаското
 • Застраховка Гражданска отговорност с по-ниска цена още малко време
 • Солидни глоби за водачите на автомобили без застраховка Гражданска отговорност!
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти