гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Задълженията на застрахования по Гражданска отговорност при настъпване на застрахователно събитие

В случай на настъпване на застрахователно събитие по Гражданска отговорност, застрахования е длъжен да уведоми застрахователната компания не по-късно от седем дни от момента на узнаване на събитието по Гражданска отговорност. Застрахованият по Гражданска отговорност трябва да улеснява и да предоставя всякаква помощ на представителите или вещите лица на съответното дружество за констатиране на събитието по Гражданска отговорност, оценяване на вредите, изясняване причините за вредите и обстоятелствата, при които са причинени.
Друго важно задължение на застрахования по Гражданска отговорност да не променя действителната ситуация след събитието по Гражданска отговорност без писменото съгласие на дружеството освен ако промяната води до ограничаване или предотвратяване на вредите. Освен това след настъпване на застрахователното събитие по Гражданска отговорност застрахованият е длъжен в седем дневен срок да предаде своето уведомление за щета, както и писмено уведомление за да се определи размера на обезщетението по Гражданска отговорност.


Може би ще ви е полезно и:

 • Чуждите застрахователни компании продават Гражданска отговорност на по-ниски цени от българските
 • Край на евтина Гражданска отговорност
 • ЦЕНАТА НА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ ДА ЗАВ?С? ТО ТАКА НАРЕЧЕН?ЯТ ?НД?В?ДУАЛЕН Р?СКОВ КОЕФ?Ц?ЕНТ
 • Акцията по Гражданска отговорност не подмина и Кюстендил
 • Рекламата по застраховка Гражданска отговорност
 • Бонус- малус системата ще се приема през декември
 • ?ЗЧ?СЛЕТЕ САМ? ЦЕНАТА НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
 • Започва акция за нарушители без „Гражданска отговорност”
 • Цената на застраховка Гражданска отговорност е вече по- висока
 • Данък от 2% се събират и върху вноските по Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти