гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Пореден спад в общото застраховане

За периода януари-ноември 2010 г. премиите в общото застраховане са в размер на 1 214 055 хил. лв. За същия период на миналата година се отчита намаление от 4.4 %, а общо за застрахователния сектор се отчита спад от 2.6 %. Спадът обаче продължава да се забавя, тъй като до октомври той беше в размер на 5.9%, а до септември – 6.4%. Главен фактор за положителната тенденция е увеличението от около 69 млн. лв. при застраховка ”Гражданска отговорност” на автомобилистите. Предстои да се разбере обаче какво ще бъде изменението при застраховката „Гражданска отговорност” към края на годината, тъй като представители на сектора сведетелстваха за подраняване на кампанията по „Гражданска отговорност” успоредно с осезаем спад в края на годината. Най-голям дял в портфейла на застрахователните компании, извършващи дейност по общо застраховане, продължава да заема автомобилното застраховане, а именно „Автокаско“ (37.4 %) и „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства (34.5 %) или общо 71.9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На второ място по премиен приход се нарежда имущественото застраховане или застраховките „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“, които заемат дял 18.3 % от общия премиен приход.


Може би ще ви е полезно и:

 • Застраховка Автокаско за стари автомобили
 • Всяка четвърта кола без застраховка „Гражданска отговорност”
 • Цената на Гражданската отговорност според пола на клиента
 • Старите коли на пътя с по-скъпа застраховка Гражданска отговорност
 • Възможно е полицата Гражданска отговорност да стане кредитен продукт
 • 700 хиляди автомобила в страната без Гражданска отговорност
 • Гражданската отговорност ще влиза в сила в деня и часа на нейното сключване
 • Евроинс реализира приходи по Гражданска отговорност
 • Измамите със задължителната полица Гражданска отговорност
 • Спад от 50 % при Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти