гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Пореден спад в общото застраховане

За периода януари-ноември 2010 г. премиите в общото застраховане са в размер на 1 214 055 хил. лв. За същия период на миналата година се отчита намаление от 4.4 %, а общо за застрахователния сектор се отчита спад от 2.6 %. Спадът обаче продължава да се забавя, тъй като до октомври той беше в размер на 5.9%, а до септември – 6.4%. Главен фактор за положителната тенденция е увеличението от около 69 млн. лв. при застраховка ”Гражданска отговорност” на автомобилистите. Предстои да се разбере обаче какво ще бъде изменението при застраховката „Гражданска отговорност” към края на годината, тъй като представители на сектора сведетелстваха за подраняване на кампанията по „Гражданска отговорност” успоредно с осезаем спад в края на годината. Най-голям дял в портфейла на застрахователните компании, извършващи дейност по общо застраховане, продължава да заема автомобилното застраховане, а именно „Автокаско“ (37.4 %) и „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства (34.5 %) или общо 71.9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На второ място по премиен приход се нарежда имущественото застраховане или застраховките „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“, които заемат дял 18.3 % от общия премиен приход.


Може би ще ви е полезно и:

 • Какво реши комисията за финансов надзор /КФН/_относно застраховка Гражданска отговорност
 • Заради увеличените лимити на отговорност ли скача премията по застраховка Гражданска отговорност ?
 • Без „Гражданска отговорност”? Санкции още от пътя!
 • ОТ БУЛ ?НС ПРЕДВ?ЖДАТ ПОКАЧВАНЕ НА ПОЛ?ЦАТА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ С 25-30% ДО КРАЯ НА ГОД?НАТА
 • Полицата Гражданска отговорност отново ще поскъпне
 • В област Добрич спират автомобили от движение без Гражданска отговорност
 • Бонус- малус системата ще се приема през декември
 • Опит за подкуп, защото шофьорът нямал „Гражданска отговорност”
 • Застрахователните брокери работят на ниски комисионни по застраховка Гражданска отговорност
 • От Асоциацията на българските застрахователи предлагат да се криминализира неплащането на полицата Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти