гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Закон за данък върху застрахователните премии

Новоприетия Закон за данък върху застрахователните премии / ОБН.,дв, бр86 от 02.11.1010 г в сила от 01.01.1010 г/ определено ще окаже влияние върху начина на сключване на застраховките.
Считано от 01.01.2011 г всяка платена застрахователна премия и/ или поредна разсрочена вноска по застрахователна полица, независимо от датата на сключване, ще се облага с данък в размер на 2%.Данъкът се начислява върху платената застрахователна премия / намалена с някои вноски и такси, като например вноската за гаранционен фонд/ .За данъчно събитие се счита плащането, т.е определяща е датата на плащане, независимо от падежа на задължението. По всички сключени застраховки, по които има падежи през 2011 г, следва да бъде начислен данък в размер на 2 % , които сме задължени да внесем в държавния бюджет.Задължението за начисляване на данък възниква и за вноски с падеж през 2010 г, ако бъдат платени със закъснение, след влизане в сила на закона.
В тази връзка се подготвя промяна във формата на полиците по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и КАСКО , като данъкът който се дължи за всяка разсрочена вноска ,ще се записва на отделен ред.


Може би ще ви е полезно и:

 • В област Добрич спират автомобили от движение без Гражданска отговорност
 • Писмо от Гаранционния фонд за липсата на сключена полица Гражданска отговорност
 • Глоба от 400 лева, ако нямате валидна полица Гражданска отговорност
 • Кампанията на застраховка Гражданска отговорност започна
 • Обезщетенията по Гражданска отговорност
 • Проверките на КАТ за валидна Гражданска отговорност продължават
 • Глоба от 2000 евро за водачи без Гражданска отговорност в чужбина
 • Каква е вноската за Гаранционен фонд за застраховка Гражданска отговорност на МПС
 • За няколко часа спряха от движение над 150 автомобила без Гражданска отговорност
 • Повиши се много контрола по застраховка Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти