гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Закон за данък върху застрахователните премии

Новоприетия Закон за данък върху застрахователните премии / ОБН.,дв, бр86 от 02.11.1010 г в сила от 01.01.1010 г/ определено ще окаже влияние върху начина на сключване на застраховките.
Считано от 01.01.2011 г всяка платена застрахователна премия и/ или поредна разсрочена вноска по застрахователна полица, независимо от датата на сключване, ще се облага с данък в размер на 2%.Данъкът се начислява върху платената застрахователна премия / намалена с някои вноски и такси, като например вноската за гаранционен фонд/ .За данъчно събитие се счита плащането, т.е определяща е датата на плащане, независимо от падежа на задължението. По всички сключени застраховки, по които има падежи през 2011 г, следва да бъде начислен данък в размер на 2 % , които сме задължени да внесем в държавния бюджет.Задължението за начисляване на данък възниква и за вноски с падеж през 2010 г, ако бъдат платени със закъснение, след влизане в сила на закона.
В тази връзка се подготвя промяна във формата на полиците по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и КАСКО , като данъкът който се дължи за всяка разсрочена вноска ,ще се записва на отделен ред.


Може би ще ви е полезно и:

 • Предложения за „Гражданска отговорност” и по мобилните телефони
 • Обмисля се премахването на стикера при застраховка „Гражданска отговорност”
 • Мога ли да получа обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност”, ако автомобила ми бъде ударен от друг автомобил,на който водача не притежава застраховка “Гражданска отговорност”?
 • Повишаването на цената по Гражданска отговорност доведе до спад при Автокаското
 • Всяка четвърта кола без застраховка „Гражданска отговорност”
 • Старите коли на пътя с по-скъпа застраховка Гражданска отговорност
 • Гражданската отговорност и бонус-малус системата
 • Какви документи трябва да получа при сключване на застраховка Гражданска отговорност?
 • Какви механизми могат да се приложат за намаляване делът на шофьорите без Гражданска отговорност ?
 • Бонуси при направена „Гражданска отговорност”
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти