гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

Автокаско

Дупките по пътищата са проблем за всички. Изберете за Вас и Вашия автомобил застраховка при коректен застраховател

Застраховката „Автокаско” Ви обезщетява при следните условия:
-щети причинени от ПТП при пътуване или в паркирано състояние;
-кражба или грабеж на цялото МПС;
– злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;
-природни бедствия / наводнения, мълнии, поройни дъждове,градушки, земетресения, свличане и срутване на земни пластове, тежест от сняг или лед/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

При сключване на застраховка „Автокаско“ се попълва предложение – декларация и представят следните задължителни документи:
• Свидетелството за регистрация на автомобила;
• Знак за годишен технически преглед;
• Документ, удостоверяващ произхода и стойността на автомобила (фактура);
• Сервизна книжка на автомобила;
• Пълномощно от собственика, когато автомобила се стопанисва от друго лице.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума определя максималния лимит на отговорност на застрахователя. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката, определена съобразно фактурната стойност на превозното средство към датата на първата му продажба.


Може би ще ви е полезно и:

 • Шофьори карат, без да знаят, че нямат Гражданска отговорност
 • Ще бъде ли премахнато разсроченото плащане на застраховката “Гражданска отговорност”?
 • Животозастраховането през 2011 г.
 • 50% спад в продажбите на застраховката „Гражданска отговорност” в Югозападна България
 • Застрахователи могат да откажат плащане по Гражданска отговорност, ако виновния шофьор е осъден
 • Задълженията на застрахования по Гражданска отговорност при настъпване на застрахователно събитие
 • Полицата Гражданска отговорност отново ще поскъпне
 • Населението в България сключва ли застраховка Живот ?
 • Без „Гражданска отговорност”? Санкции още от пътя!
 • Получавате Уведомление от Гаранционен фонд, ако нямате валидна полица Гражданска отговорност
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти