гражданска отговорност лого
052 603369 на цената на един градски разговор
Безплатна доставка на полицата Заплащане на куриера само при получаване

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

За повечето хора купуването и обзавеждането на собствен дом е най-важната инвестиция, направена през живота им, и тази инвестиция несъмнено трябва да бъде защитена.

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност.

Покрити рискове:
-пожар, експлозия,удар от летателен апарат;
-природни бедствия/буря, проливен дъжд, градушка, свличане и срутване на земни пластове, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед/;
-Земетресение;
– Кражба чрез взлом, вандализъм;
– Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
– Случайно счупване на стъкла и витрини;
– Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки.

Застрахователна сума

Застрахователна сума е сумата, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Размера на застрахователната сума се посочва от Застрахования. Сключването на застраховката по посочената от Застрахования застрахователна сума не означава приемането й от страна на Застрахователя за действителна стойност на застрахованото имущество или група имущества. Застрахователя поема отговорност до размера на застрахователната сума, записана в полицата.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в срок от 24 (двадесет и четири) часа от узнаването, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Срок на застраховката: 12 месеца
Застрахователна премия е платима еднократно или на четири равни разсрочени вноски, без завишение на оферираните от нас застрахователни премии.
Сключване на застраховката: Максимално облекчен начин на сключване на застраховката, без извършване на предварителен оглед.


Може би ще ви е полезно и:

 • Предлага се застраховката Гражданска отговорност да се определя от броя на контролните точки
 • От КАТ ще глобяват и за неразлепени стикери по Гражданска отговорност
 • Във Великобритания колите без застраховка „Гражданска отговорност” ще се конфискуват и трошат
 • Стикер на Гражданска отговорност
 • застраховка Автоасистанс
 • Гражданската отговорност ще се издава само и единствено по електронен път
 • Нова застраховка Живот със задължителен характер, като Гражданската отговорност
 • Селскостопанско застраховане
 • Полицата по Гражданска отговорност ще остава валидна и при неплащане на поредна вноска
 • Неработещите от началото на годината камери ще бъдат включени от 1 април
 • гражданска отговорност от ЗАД Викториягражданска отговорност от Армеецгражданска отговорност от Булстрадгражданска отговорност от ДЗИгражданска отговорност от Евроинсгражданска отговорност от Дженералигражданска отговорност от Булинс
  гражданска отговорност от ЗАД ХДИгражданска отговорност от Интерамерикангражданска отговорност от ЛевИнсгражданска отговорност от ОЗКгражданска отговорност от Уникагражданска отговорност от Български имоти